secure

Bảo mật & đáng tin cậy

Máy chủ STV đang có an ninh cao sức mạnh dư thừa dữ liệu của bạn sẽ được an toàn với chúng tôi.

secure

Tốc độ siêu nhanh

Với các máy chủ cực kỳ hiện đại của chúng tôi và cáp quang, dữ liệu của bạn sẽ được chuyển đến người dùng cuối trong mili giây.

secure

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi có một đội ngũ chuyên dụng hỗ trợ cho bán hàng và hỗ trợ để giúp bạn trong bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể trò chuyện với chúng tôi.

More Features

icon

Instant Setup

Ngay sau khi bạn thực hiện thanh toán thành công,web của bạn và tên miền sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Không phải chờ đợi thời gian nào.

icon

Constant Backups

Dữ liệu của bạn được sao lưu 1 lần một ngày như là tiêu chuẩn, tích hợp sao lưu của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các máy chủ sao lưu chuyên dụng, cung cấp khả năng rollback tập tin cá nhân nhanh chóng và dễ dàng.

icon

cPanel Included

Tất cả các tài khoản lưu trữ đến với phiên bản mới nhất của cPanel. Điều này làm cho cuộc sống dễ dàng cho bạn để làm công việc thường ngày như thiết lập các địa chỉ email và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.

icon

PHP & MySQL phiên bản mới nhất

Hệ thống của chúng tôi chạy phiên bản mới nhất ổn định và an toàn của PHP & MySQL. Chúng tôi cũng thực hiện an ninh nghiêm ngặt và quy tắc tường lửa bảo vệ trang web của bạn từ khách truy cập không mong muốn 24/7.

Tweets gần đây