Máy chủ ảo (VPS)

 • VPS Gói BEGINNER

  300,000/mo
  • 1 CORE RAM: 512MB HDD: 50GB (RAID 10) Dữ liệu truyền: không giới hạn Tốc độ truyền tải: 100Mbps Miễn phí: cài đặt

   CPU

  Đăng ký ngay
 • VPS Gói ENTERPRISE

  900,000/mo
  • 4 CORE RAM: 4GB HDD: 250GB (RAID 10) Dữ liệu truyền: không giới hạn Tốc độ truyền tải: 100Mbps Miễn phí: cài đặt

   CPU

  Đăng ký ngay
 • VPS Gói PROFESSIONAL

  2,394,000/3 mo
  • 3 CORE CPU
  • 2GB RAM
  • 160GB (RAID 10) HDD
  • không giới hạn Dữ liệu truyền
  • 100Mbps Tốc độ truyền tải
  • cài đặt Miễn phí
  Đăng ký ngay
 • VPS gói STANDARD

  1,494,000/3 mo
  • 2 CORE CPU
  • 1GB RAM
  • 120GB (RAID 10) HDD
  • không giới hạn Dữ liệu truyền
  • 100Mbps Tốc độ truyền tải
  • cài đặt Miễn phí
  Đăng ký ngay