Bắt đầu từ
600,000 đ
1 năm
Gói Hosting cơ bản

Băng thông tháng
10GB Lưu trữ dữ liệu: 500M Tên miền: 2 Tên miền phụ: 5 Max ram: 200M Max cpu: 15% Max Down: 512.000B /S Số công việc: 8

Bắt đầu từ
360,000 đ
3 tháng
Gói hosting 120K
Băng thông tháng
40GB
Lưu trữ dữ liệu
1GB
Tên miền
5
Tên miền phụ
10
Max ram
300M
Max cpu
25%
Max Down
1024.000B /S
Số công việc
20
Bắt đầu từ
600,000 đ
3 tháng
Gói hosting 200K
Băng thông
60GB
Lưu trữ dữ liệu
2GB
Tên miền
10 Tên miền phụ: 20
Max ram
300M
Max dowm
1024.000B /S
Số công việc
30
Bắt đầu từ
900,000 đ
3 tháng
Gói hosting 300K
Băng thông
90GB
Lưu trữ dữ liệu
3GB
Tên miền
10
Tên miền phụ
20
Max ram
350M
Max dowm
2048.000B /S
Số công việc
40
Bắt đầu từ
500,000 đ
1 tháng
Gói hosting 500K
Băng thông
không giới hạn
Lưu trữ
10G
Tên miền
100
Tên miền phụ
500
Max ram
500M
Max dowm
3072.000B /S
Số công việc
50
Bắt đầu từ
600,000 đ
1 tháng
Gói hosting 600k
Bắt đầu từ
0 đ
Tradebot